Podle čeho si vybrat krov

dřevostavba rodinný důmStřecha je součástí každého domu a jejím základním stavebním prvkem je krov. S naprostou převahou je materiálem pro stavbu krovů zejména v oblasti rodinných domů dřevo. Kovové a jiné konstrukce krovů se objevují v tomto typu výstavbě velmi zřídka. Výhodou klasických krovů je možnost využití podkrovních prostor, ať již jako zatepleného obytného podkroví, nebo jako nezateplené půdy, kterou můžete v případě bungalovu použít k uskladnění nepotřebných věcí. Na první pohled je cena klasických krovů vyšší než krovů vazníkových. Platíte však nejen za samotnou střešní konstrukci a použité materiály, ale také za prostor, který nově získáte k dispozici. Cena za 1 m2 popř. 1 m3 takového prostoru několikanásobně nižší, než kdybyste chtěli vytvořit další pokoj nebo technickou místnost o stejné rozloze.

Krov pultové střechy

dřevostavba rodinný důmJak pultová střecha vypadá? Je tvořena jednou rovinou, ale oproti střeše ploché je to rovina nakloněná. Sklon však není takový jako u střech sedlových. Výhody pultové střechy - její jednoduchá a poměrně i levná konstrukce zajišťuje dobrý odvod vody. Na její konstrukci není zapotřebí speciálních materiálů, jako je tomu u konstrukcí střech plochých, a zároveň je, oproti střechám sedlovým, konstrukčně jednodušší – není u ní zapotřebí krov. Vedle těchto nesporných výhod technických a s nimi spjatých výhod cenových, lze pultovou střechu kladně hodnotit i z estetického hlediska. Její jednoduchost a efektnost nejednou dodává nový impuls do jednotvárných satelitních městeček. Na pultovou střechu se používají všechny střešní tašky na trhu i trapézové plechy barevné.

Krov sedlové střechy

Krov je nosná konstrukce střechy. Účelem krovu je nést střešní krytinu a přenášet zatížení vznikající vlastní tíhou, sněhem nebo větrem na nosné stěny stavby. Sedlová střecha je nejběžnější typ střechy používaný v Čechách. Sedlová střecha je rozšířena nejen v řadové zástavbě, ale i na samostatně stojících domech. Sedlové střechy mají dvě střešní roviny s přímý hřebenem a dvěma štíty nebo s polovalbami.